بست پرچمی

بست پرچمی

امروزه شاهد تنوع زیاد پایه های رادیاتور هستیم اما پایه و بست دیواری «تانسو بست» وجه تمایز زیادی دارد:

_در دیدرس نیست: با توجه به این که پایه ها به صورت دیواری و پشت رادیاتور نصب میشوند زائده ی اضافی دیده نمیشود

_تکمیل بودن پک: نبود پیچ و روپلاک همراه بسته و یافتن سایز مناسب همیشه موجب دشواری نصب میشد ولی علاوه بر کامل بودن تانسو بست تمامی اجزای آن مرغوب و صادراتی میباشند.

فلز مرغوب: از مقاوم ترین ورق های آلیاژی و فلزی تهیه شده که توانایی تحمل حداکثر وزن را دارد.

نصب آسان: از آنجایی که تجهیزات تکمیلی همراه پایه موجود است،شما برای نصب این محصول تنها چهار سوراخ کاری نیاز دارید.