شرکت یانارسو

شرکت یانارسو

شرکت يانارسو فعالیت خود را از سال۱۳۷۰ در زمینه تولید دستگاهها ولوازم تاسیساتی شروع کرده ودرطول این سالها موفق به دریافت چندین ثبت اختراع و تولید در این زمینه شده است.
در سالهای ۱۳۸۹ و۹۰و۹۱ مدیریت برگزاری نمایشگاههای تاسیسات آذربایجان غربی را بر عهده داشته است.
شرکت یانارسو در سال ۱۳۹۳موفق به ایجاد شعبه در استانبول شد.
در حال حاضر با تولید شیلنگ های فلکسی وصادرات به فعالیت خود ادامه می دهد.
این شرکت نمایندگی شرکت نمایشگاههای هانوفر در ایران را درسال ۱۳۹۴ گرفت.