آغاز تولید کاور و روکش رادیاتور

آغاز تولید کاور و روکش رادیاتور

آغاز تولید کاور و روکش رادیاتور

این کاور دو تکه بوده قابل نصب بر روی اتصالات رادیاتور می باشد

بهترین وسلیه پوشش کنده کاریهای دور لوله میباشد