تفاوت پکیج دو مبدله و تک مبدله

تفاوت پکیج دو مبدله و تک مبدله

تفاوت پکیج دو مبدله و تک مبدله

پکیج برای تأمین گرمایش ساختمان و همچنین تأمین آب گرم مصرفی به قطعه ای نیاز دارد به نام مبدل. اساس کار سیستم پکیج دیواری جهت تامین آب گرم مصرفی و آب گرم رادیاتور ها به این صورت می باشد که آب سرد وارد شده به پکیج برای استفاده های بهداشتی با استفاده از مبدل ها به دمای مورد نظر رسیده و سپس وارد مدار لوله کشی آب گرم بهداشتی می شود؛ در مقابل یک مدار بسته جهت سیستم گرمایشی وجود دارد که موقع نصب پکیج ، آب گیری شده و با هر بار روشن کردن پکیج دیواری ، آب داخل لوله های سیستم گرمایشی با استفاده از پمپ تا زمان رسیدن به دمای مورد نظر، به گردش درمی آید .

پکیج های دیواری بر اساس تعداد مبدل به دو بخش پکیج های تک مبدله و پکیج های دو مبدله تقسیم میشود اما به هر حال هیچ پکیجی نمی تواند به طور همزمان آب بهداشتی و سیستم گرمایشی را تامین کند و همیشه اولویت کاری دستگاه پکیج با تامین آب گرم بهداشتی می باشد . به عبارتی اگر پکیج در حال گرم کردن سیستم گرمایشی باشد و در همان زمان کاربر آب گرم را باز کند، پکیج به طور خودکار از حالت گرمایشی به حالت آب گرم تغییر می نماید.

پکیج تک مبدل ( Bithermic )

پکیج های دیواری نوع تک مبدل تنها دارای یک مبدل حرارتی اصلی دوبل می باشند که آب گرم مصرفی و گرمایش را از طریق تماس مستقیم با شعله مشعل تامین می کند . به عبارتی این آب ها در قطعه ای به نام مبدل که از زیر با شعله در تماس است ، گرم می شوند و به داخل رادیاتور ها یا سیستم آب گرم بهداشتی منزل خواهد رفت. در نتیجه به مبدل پکیج های تک مبدل، مبدل دو منظوره نیز می گویند . در پکیج های تک مبدله هر گاه کاربر با باز کردن شیر آب گرم ، درخواست آب گرم می کند آب سرد شهری وارد مبدل اصلی دوبل شده و در معرض شعله مستقیم مشعل قرار گرفته و از طریق لوله آب گرم مصرفی برای مصرف می رود . همچنین در پکیج دیواری نوع تک مبدل هر گاه کاربر با قرار دادن پکیج در حالت زمستانی درخواست گرمایش می کند، شیر سه طرفه مسیر حرکت را به سمت رادیاتور ها می برد و در این حالت پمپ جهت گردش آب در رادیاتور ها و نیز در مبدل فعال می شود.

پکیج دو مبدل ( Monothermic )

در این نوع پکیج یکی از دو نوع مبدل اصلی ( مبدل تک منظوره یا اولیه ) و صفحه ای ( ثانویه ) استفاده کرده اند. در حالت زمستانی پکیج ، پمپ فعال می باشد و با گردش آب در مبدل اصلی گرمایش برای محیط تأمین می شود و در هنگام نیاز به آب گرم ، در اثر گردش آب شهری توسط پمپ در مبدل صفحه ای ، آب گرم مصرفی نیز تأمین می شود. به مبدل صفحه ای مبدل ثانویه نیز گفته می شود به این دلیل که آب گرم مصرفی با فعال شدن پمپ و گردش آب شهری در مبدل های صفحه ای در اثر مجاورت با آب گرم ایجاد شده توسط مبدل اصلی ( آب رادیاتور ها ) ، تأمین می شود. در اصل کارکرد دستگاه دو مبدل به شکلی است که در کنار مبدل اصلی یک مبدل صفحه ای مسی دیگر ( مبدل ثانویه ) نیز قرار دارد و مدار کوچکی میان مبدل اصلی و مبدل صفحه ای تشکیل می گردد. هنگام روشن شدن پکیج، آب گرم موجود در این مدار، مبدل صفحه ای را گرم کرده سپس آب سرد وارد شده به دستگاه از داخل مبدل صفحه ای عبور می نماید و پس از گرم شدن وارد سیستم لوله کشی آب گرم بهداشتی می گردد، هنگام استفاده از سیستم گرمایشی نیز دستگاه مانند سیستم پکیج تک مبدل عمل خواهد نمود.

 

مزایا و معایب پکیج های دو مبدله و تک مبدله:

  1. تک مبدله:

مزایا :از مزایای این پکیج میتوان به امکان کمتر خرابی پمپ و آسیب پذیر نبودن به سبب دارا نبودن دو قطعه آسیب پذیر شیر برقی و شیر سه طرفه

معایب: مهم ترین مشکل این پکیج ها یکی بودن مبدل ثانویه با مبدل اصلی است که در صورت خرابی مبدل ثانویه به جهت گران بودن مبدل اصلی تعمیر آن مشروط به صرف هزینه بالایی می باشد.

  1. دو مبدله:

مزایا :  جدا بودن مبدل اسیب پذیر تر ( ثانویه ) از مبدل اصلی که در صورت خرابی آن به راحتی و با هزینه کم تنها همان قسمت را می توان تعویض کرد

معایب: شیر برقی و شیر سه طرفه دو قطعه آسیب پذیر می باشند که وجود آن ها در پکیج دو مبدله از معایب این پکیج به حساب می آید. عیب دیگر این پکیج این است که پمپ دایما در حال کار می باشد.

 

بررسی تفاوت های بین پکیج تک مبدل و پکیج دو مبدل :

  1. اولین تفاوت پکیج دو مبدل و تک مبدل در تعداد مخزن های موجود در هر پکیج می باشد که در نوع تک مبدل دو لوله برای آب گرم مصرفی و شوفاژ ( آب گرم رادیاتور ها ) هر دو از داخل یک مخزن عبور می کنند و مقدار جرم گرفتن در این نوع پکیج بیشتر است، اما در پکیج دیواری دو مبدل قسمت آب گرم و شوفاژ ( گرمایش ) از هم جدا هستند و فشار حرارتی بین هر دو مخزن تقسیم می شود. در واقع کارایی و میزان گرم کردن آب در هر دو نوع پکیج تک مبدل و دو مبدل برابر است اما تفاوت دستگاه دو مبدل و تک مبدل در زمان استفاده از آب گرم بهداشتی می باشد. تفاوت های پکیج تک مبدل و دو مبدل در ساختار پکیج نیز قابل مشاهده است.
  2. تفاوت دوم از نظر ساختاری می باشد، به این شکل که مبدل دومنظوره در پکیج تک مبدل از چهار اتصال شامل دو اتصال یک دوم و دو اتصال سه چهارم تشکیل شده که اتصالات یک دوم برای آب مصرفی و اتصالات سه چهارم برای آب گرمایشی می باشند، در مبدل های دومنظوره در اصل دو لوله در داخل یکدیگر قرار دارند که لوله با مقطعی به فرم ستاره ای داخل لوله ای با مقطعی به شکل بیضی قرار میگیرد که از مقطع ستاره ای شکل آب مصرفی و از ناحیه اطراف آن (فضای بین دو لوله) آب گرمایشی عبور می نماید . در نتیجه آب گرمایشی به شکل مستقیم در معرض حرارت شعله قرار می گیرد و گرمای خود را به آب مصرفی منتقل می نماید .
  3. در پکیج دو مبدله ، مبدل اصلی تک منظوره از دو اتصال از نوع سه چهارم تشکیل می شود که نوع آب بندی این اتصالات نیز می تواند با هم فرق داشته باشد. در مبدل تک منظوره همانند مبدل دومنظوره از اتصالات سه چهارم جهت آب گرمایشی استفاده می شود و وظیفه مبدل ثانویه نیز تامین آب مصرفی می باشد .