نیپل فنری

نیپل فنری

نیپل رابط فنری رادیاتور جهت نصب رادیاتور در واحد هایی که لوله پنج لایه کار شده و انتهای لوله از دیوار بیرون نیامده است، کاربرد دارد و قابلیت انعطاف و کشش تا ۱۰ سانتی متز دارد.

برای هر بلوک رادیاتورت اعم از رادیاتور پنلی، رادیاتور الوینیومی و رادیاتور حوله خشک کن، ۲ عدد برای لوله‌های رفت و برگشت مورد نیاز میباشد